Gå til hovedinnhold

Regelverkspliktig innsending av materiale og opplysninger

Last ned oversikt over regelverkspliktig innsending av materiale og opplysninger.


Der regelverket ikke sier noe om innsendelsesmåte, anbefaler vi bruk av « JV Authorities» i License2Share (L2S). L2S er en sikker løsning for elektronisk kommunikasjon, og dokumenter er ansett som offisielt oversendt Ptil når de er rutet fra "JV Authorities" i L2S til hovedadressen. 

Se også styringsforskriften § 24 om tilrettelegging av materiale og opplysninger.

Opplysninger som sendes inn, bør normalt være endelige dokumenter. Det fremgår av § 24 at dokument skal være en avgrenset og sammenhengende informasjonsmengde.