Gå til hovedinnhold

Seminar 29. september: Regelverkskompetanse i 10 år

29. september 2011 markeres 10-årsjubileet til RVK (Regelverkskompetanse) med seminar på Handelshøyskolen BI i Stavanger.


Når: Torsdag 29.september
kl. 10.00-12.00

Hvor: BI Stavanger

Påmelding:
Ingrid Engelsen, ingrid.engelsen@bi.no

Påmeldingsfrist: 20.september

Seminaret er gratis
 

RVK er et samarbeid mellom næring, myndigheter og fagforbund i olje- og gassnæringen. Kursene i RVK-regi skal bidra til å gi arbeidstakere i bransjen grundig opplæring i regelverket. I løpet av ti år har RVK passert 10 000 deltakere.

Vellykket prosjekt
- For ti år siden så vi at kunnskapen om regelverket i petroleumsvirksomheten var mangelfull. Dette påpekte vi overfor næringen, sier direktør i Petroleumstilsynet, Magne Ognedal.

- Etter at prosjektet RVK i 2001 ble initiert av OLF (Oljeindustriens Landsforening) og Norges Rederiforbund i nært samarbeid med myndighetene, ser vi at dette så langt har vært en vellykket satsing. Opplæringen i regi av Handelshøyskolen BI har bidratt til bedre innsikt i regelverket, påpeker han.

- Det er svært viktig at ansatte i denne næringen kjenner og forstår regelverket, understreker Ptil-direktøren.

Lenke til program, påmelding og mer informasjon finner du til høyre