Gå til hovedinnhold

Referat fra møte i Regelverksforum 7.12.2011

Regelverksforum er et partssammensatt forum for helse, miljø- og sikkerhetsregulering. Fra myndighetene deltar Petroleumstilsynet, Klima- og forurensingsdirektoratet og helsemyndighetene.


Tema på møtet var blant annet:

  • diskusjon omkring ytterligere klargjøring av veiledningenes og normenes rolle i forhold til forskriftene
  • orientering om Arbeidslivsmeldingen
  • informasjon om noen hovedtema som opptar Ptil i lys av Deepwater Horizon-ulykken
  • status for pågående og planlagte regelverksarbeider.


Lenker til dokumenter og presentasjoner (pdf):
Godkjent referat fra møtet i Regelverksforum 7.12.11
Aksjonsliste
Forskrifter vs. standarder
Melding til Stortinget - Arbeidslivsmeldingen
Bore- og brønnteknologi - oppdatering regelverk etter Deepwater Horizon
Regelverksarbeid evakueringsmidler
Planlagte regelverksaktiviteter 2012


Kontaktperson for Regelverksforum i Petroleumstilsynet:
Annika Svanevik (faglig sekretær)
E-post: Annika.Svanevik@ptil.no