Gå til hovedinnhold

Referat fra møte i Regelverksforum 5.9.2012

Tema for møtet var blant annet status for arbeidet med forslag til alternativ regulering av livbåt/utsettingsarrangementer.


Regelverksforum er et partssammensatt forum for helse, miljø- og sikkerhetsregulering. Fra myndighetene deltar Petroleumstilsynet, Miljødirektoratet og helsemyndighetene.

Tema for møtet 5.9.2012 var blant annet status for arbeidet med forslag til alternativ regulering av livbåt/utsettingsarrangementer.