Gå til hovedinnhold

Referat fra møte i Regelverksforum 5.3.2014

Tema for møtet var status på regelverksarbeidene i 2014, justering av definisjonen av risiko og forslag til endringer i HMS-forskriftene fra Miljødirektoratet.