Gå til hovedinnhold

Referat fra møte i Regelverksforum 4.9.2013

Tema for møtet var blant annet status på arbeidet med regulering av livbåt/utsettingsarrangement, samt en orientering om Ptils praktisering av rammeforskriftens § 70.