Gå til hovedinnhold

Referat fra møte i Regelverksforum 30. mai 2012

Tema på møtet var blant annet diskusjon om muligheten for ytterligere sammenslåing av forskriftene og orientering om planlagte regelverksarbeider i 2012.


Regelverksforum er et partssammensatt forum for helse, miljø- og sikkerhetsregulering.

Fra myndighetene deltar Petroleumstilsynet, Klima- og forurensingsdirektoratet og helsemyndighetene.


Lenker til dokumenter og presentasjoner (pdf):
Godkjent referat fra møtet i Regelverksforum 30.5.2012
Aksjonsliste per 31.5.2012
Planlagt regelverksarbeid i 2012
Klargjøring av pliktsubjektstrukturen - DSO
Ytterligere sammenslåing av forskrifter - SAFE


Kontaktperson for Regelverksforum i Petroleumstilsynet:
Annika Svanevik (faglig sekretær)
E-post: Annika.Svanevik@ptil.no