Gå til hovedinnhold

Referat fra møte i Regelverksforum 3.2 2010

Regelverksforum avholdt møte i Petroleumstilsynet 3. februar 2010. Blant temaene som ble berørt var status for regelverksarbeidet, teknologi og regelverksutvikling i forbindelse med CO2-fangst og transport og arbeidstakermedvirkning i utvinningstillatelser.


Regelverksforum er et partssammensatt forum for helse, miljø- og sikkerhetsregulering.

Fra myndighetene deltar Petroleumstilsynet, Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og helsemyndighetene.

Lenker:

Kontaktperson for Regelverksforum i Petroleumstilsynet:
Annika Svanevik (faglig sekretær)
E-post: Annika.Svanevik@ptil.no