Gå til hovedinnhold

Referat fra møte i regelverksforum 2. mars 2011

Temaet på møtet var blant annet diskusjon om regelverkets tilgjengelighet, informasjon om oppstart av regelverksarbeid i forbindelse med utforming av evakueringsmidler og utsettingsarrangementer, orientering fra Fylkesmannen i Rogaland om fastsettelse av ny helsekravforskrift og status for ”Regelverkskompetanse for petroleumsnæringen” (RVK).


Regelverksforum er et partssammensatt forum for helse, miljø- og sikkerhetsregulering. Fra myndighetene deltar Petroleumstilsynet, Statens forurensningstilsyn og helsemyndighetene

Lenker (PDF):

Kontaktperson for Regelverksforum i Petroleumstilsynet:
Annika Svanevik (faglig sekretær)
E-post: Annika.Svanevik@ptil.no