Gå til hovedinnhold

Referat fra møte i Regelverksforum 1. juni 2011

Tema på møtet var blant annet diskusjon om regelverkets bruk av funksjonskrav, informasjon om regelverksarbeid i forbindelse med utforming av evakueringsmidler og utsettingsarrangementer, orientering om EU-strukturer og maskindirektivet, samt status for ”Regelverkskompetanse for petroleumsnæringen” (RVK) etter 10 år.


Regelverksforum er et partssammensatt forum for helse, miljø- og sikkerhetsregulering. Fra myndighetene deltar Petroleumstilsynet, Statens forurensningstilsyn og helsemyndighetene.

Lenker:

 


Kontaktperson for Regelverksforum i Petroleumstilsynet:
Annika Svanevik (faglig sekretær)
E-post: Annika.Svanevik@ptil.no