Gå til hovedinnhold

Referat fra møte i Regelverksforum 1. desember 2010

Tema på møtet var blant annet regelverk for CO2-håndtering, oppdateringer av nye forskrifter som trådte i kraft 1.1. 2011, orienteringer om pågående regelverksarbeid i regi av Fylkesmannen i Rogaland og Klif og status for "Regelverkskompetanse for petroleumsnæringen" (RVK).


Regelverksforum er et partssammensatt forum for helse, miljø- og sikkerhetsregulering. Fra myndighetene deltar Petroleumstilsynet, Statens forurensningstilsyn og helsemyndighetene.

Lenker (PDF):

Kontaktperson for Regelverksforum i Petroleumstilsynet:
Annika Svanevik (faglig sekretær)
E-post: Annika.Svanevik@ptil.no