Gå til hovedinnhold

Referat fra ekstraordinært møte i Regelverksforum 24.4.2013

Tema for møtet var en overordnet orientering om resultater fra Ptils konsekvensanalyse av forslag til regulering av livbåter/utsettingsarrangement.