Gå til hovedinnhold

Nye HMS-forskrifter fastsatt

29. april fastsatte Helsedirektoratet, Klima- og forurensningsdirektoratet, Mattilsynet og Petroleumstilsynet nye forskrifter om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten til havs og på landanlegg underlagt Petroleumstilsynets myndighetsområde.


Forskriftene trer i kraft 1. januar 2011. Fra samme tidspunkt oppheves gjeldende forskrifter.

Forskriftene og veiledningene er lagt ut i pdf-format sammen med rammeforskriften, som ble fastsatt i statsråd 12. februar (lenke til artikkel).

Lenker:

Utfyllende HMS-forskrifter (PDF)

Veiledninger til HMS-forskriftene (PDF)

Hyperlenkene i forskrifter/veiledninger vil aktiveres i god tid innen forskriftenes ikrafttredelse.

Kontaktinformasjon
Spørsmål til dokumentene kan rettes til