Gå til hovedinnhold

Stor internasjonal interesse for norsk petroleumsstandard

Borestandarden NORSOK D-010 «Well Integrity in Drilling & Well Operations» som ble lansert i sommer, har allerede fått stor oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt. I Standard Norges høringsprosess kom det inn 2 321 høringsuttalelser fra hele verden.


Utgivelsen av D-010 er en viktig milepæl knyttet til næringens respons for ytterligere å øke sikkerhetsnivået ved boreoperasjoner etter Macondo-ulykken i Mexicogulfen i 2010.

Macondo-ulykken
Den store interessen skyldes ikke minst den alvorlige olje- og gassutblåsingsulykken på Macondo-feltet i Mexicogulfen for tre år siden. Etterfølgende granskningsrapporter har konkludert med at vi på norsk sokkel heldigvis har et robust regelverk og sikker drift. Like fullt har Macondo-ulykken og oppfølgingen etter den vist at det er rom for ytterligere forbedringer. Dette har norsk petroleumsnæring tatt tak i med utgivelsen av denne standarden.

Sammen med næringen, representert ved Norsk olje og gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund og Petroleumstilsynet, tok Standard Norge i 2011 initiativ til å revidere de eksisterende norske borestandarder så raskt som mulig.

Tydeligere krav til barrierer mot utblåsning
NORSOK-standarden gir bl.a. retningslinjer for tekniske og operasjonelle barrierer for å unngå utblåsinger i olje- og gassbrønner. Den er med andre ord viktig for å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå innen boreoperasjonene til havs på norsk sokkel. I den nye standarden er det bl.a. flere forsterkede krav til barrierer mot utblåsing. Ingen andre land har laget en tilsvarende spesifikasjon for denne typen operasjoner, og derfor er den internasjonale interessen så stor.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Einar Morten Lassesen – kommunikasjon Standard Norge, tlf. 67 83 86 44/ 410 17 199