Gå til hovedinnhold

Revisjon av NORSOK D-010 - industrihøring

Utkast til revisjon nr. 4 av NORSOK D-010 brønnintegritet i bore- og brønnoperasjoner er lagt ut til industrihøring.


Olje og gass industrien generelt, og medlemmer i Norsk Olje og Gass (inkludert arbeidsgrupper som DMF, PAF og WIF) og Petroleumstilsynet spesielt, inviteres til å komme med forslag til forbedringer innen 15. februar 2013.

Standarden finner du her: D-010 Rev. 4 draft 20.12.12