Gå til hovedinnhold

Referat fra møte i Regelverksforum 5. mai 2010

Temaer som ble diskutert på møtet var blant annet status for nytt forskriftsverk for HMS i petroleumsvirksomheten, status for arbeidet med utkast til regelverk for arbeidsmiljø og sikkerhet ved fangst, transport og injeksjon av CO2 og arbeidet med ny helsekravforskrift.


Regelverksforum er et partssammensatt forum for helse, miljø- og sikkerhetsregulering. Fra myndighetene deltar Petroleumstilsynet, Statens forurensningstilsyn og helsemyndighetene.

Lenker:

Kontaktperson for Regelverksforum i Petroleumstilsynet:
Annika Svanevik (faglig sekretær)
E-post: Annika.Svanevik@ptil.no