Gå til hovedinnhold

Referat fra møte i Regelverksforum 2. desember 2009

På agendaen stod blant annet status for regelverksarbeid (nytt, felles regelverk for sokkel og landanlegg, endringer i nytt og gjeldende regelverk), orientering om regelverksarbeid i forbindelse med CO2-fangst og transport (herunder brønn) samt regelverksopplæring. I tillegg ble møtekalender for 2010 fastsatt.


Regelverksforum er et partssammensatt forum for helse, miljø- og sikkerhetsregulering. Fra myndighetene deltar Petroleumstilsynet, Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og helsemyndighetene.

Lenker:

Kontaktperson for Regelverksforum i Petroleumstilsynet:
Annika Svanevik (faglig sekretær)
E-post: Annika.Svanevik@ptil.no