Gå til hovedinnhold

Orientering om behandling av klagesak - innkvartering

Orientering om behandling av klagesak knyttet til forståelsen av rammeforskriften § 59 om unntak fra aktivitetsforskriften § 17 om innkvartering.


Petroleumstilsynet (Ptil) vil henlede oppmerksomheten på Arbeidsdepartementets avgjørelse i klagesak vedrørende innkvartering av flere personer enn innretningene er utformet for.

StatoilHydro Petroleum AS (StatoilHydro) planla revisjonsstans på Oseberg Feltsenter og Oseberg C i juni 2009. StatoilHydro søkte om unntak fra aktivitetsforskriften § 17 om innkvartering, med hensyn til å innkvartere flere enn innretningen er utformet for (hotbedding).

Ptil ga den 4.5.2009 unntak fra aktivitetsforskriften § 17 om innkvartering, jf. innretningsforskriften § 59 om boligkvarter, jf. rammeforskriften § 59 om unntak. IndustriEnergi klaget over Ptils vedtak 25.5.2009. Arbeidsdepartementet opprettholdt under tvil Ptils vedtak i brev datert 26.1.2010.

Ptil ønsker først å gjøre oppmerksom på at det som hovedregel ikke skal innkvarteres flere personer enn det innretningen er utformet for med mindre det er for å gjenopprette fysiske barrierer, jf aktivitetsforskriften § 17 om innkvartering og veiledningen til denne.

Se også tolkningsbrev til aktivitetsforskriften datert 3.3.2005 om bruk av ekstra senger i soverom og installering av vendbare senger (lenke).

Næringen har en plikt til å planlegge sine aktiviteter, deriblant revisjonsstans, i forhold til dette.

Departementet har i forbindelse med nevnte klagesak kommet med uttalelser om forståelsen av ”særlige forhold” i rammeforskriften § 59 om unntak. Denne forståelsen vil Ptil legge til grunn ved behandling av eventuelle unntakssøknader.

Se Arbeidsdepartementets avgjørelse i klagesaken (lenke)

Kontaktpersoner i Petroleumstilsynet: