Gå til hovedinnhold

Ny versjon av NORSOK C-004 Helikopterdekk på offshoreinnretninger

Revisjonen er utgave 2 fra mai 2013, og erstatter den første utgaven som ble offentliggjort i september 2004.


De viktigste endringene fra den tidligere utgaven er:

  • tilbakemeldinger om driftserfaring fra tidligere prosjekter er tatt med
  • oppdateringer om flymiljø og turbulens
  • oppdateringer om LOS segmentlinjer (sektor med hinderbegrensninger innen angitte segmentlinjer)
  • oppdateringer om under null-forhold (dvs. under frysepunktet)
  • oppdateringer om senket gangbro
  • oppdateringer om helidekkdrenering og passiv branndemping
  • oppdateringer om helidekkbelysning.

Revisjonen er gjort med deltakelse fra industrien og Luftfartstilsynet. Arbeidet er ledet av Svein-Arne Aronsson, Markhus AS og Standard Norge

Produktinformasjon
NORSOK C-004 Helikopterdekk på offshore innretninger

Lenke: http://www.standard.no/no/Sok-og-kjop/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=641300

Kontaktperson for Standard Norge er prosjektleder Øyvind Bråten