Gå til hovedinnhold

Ny rammeforskrift fastsatt i statsråd

Ny rammeforskrift om helse, miljø og sikkerhet for petroleumsvirksomheten til havs og for nærmere bestemte landanlegg ble fastsatt i statsråd 12. februar med ikrafttredelse 1. januar 2011.


Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Olaf Thuestad,
direktør rammesetting
E-post: olaf.thuestad@ptil.no