Gå til hovedinnhold

Norsok D-002 – revisjon 2. juni 2013

Ny revisjon av NORSOK D-002 brønnintervensjonsutstyr (versjon 2) er avsluttet.


D-002 er en mye brukt standard i Norge og i utlandet. Standard Norge har i samarbeid med interessentene innenfor petroleumsstandardiseringen revidert standarden slik at den:

  • er oppdatert i henhold til bestemte krav/retningslinjer slik at den er i tråd med gjeldende og fremtidige behov/fremgangsmåter
  • er harmonisert med D-010, Brønnintegritet i bore- og brønnoperasjoner
  • generelle forbedringer

D-010 brønnintegritet i bore- og brønnoperasjoner. Rev. 4. juni 2013, er også publisert. Se egen melding (ekstern lenke)