Gå til hovedinnhold

Ikke SUT for operatørdrevne produksjonsinnretninger

Petroleumstilsynet har i forståelse med Arbeidsdepartementet (AD) bestemt at det ikke gis samsvarsuttalelse (SUT) for flyttbare produksjonsinnretninger (FPSO) hvor operatøren selv står for driften av innretningen.


Alvheim FPSO (Kilde: Marathon Oil Corporation)Intensjonen med SUT-ordningen var blant annet å tydeliggjøre fordelingen av ansvar mellom operatør og driftsentreprenør på flyttbare innretninger, i tillegg til å gjøre det enklere å flytte innretninger mellom ulike operatører.

Når det er operatøren selv som står for driften av en flyttbar produksjonsinnretning, er ikke disse forholdene lenger relevante. I disse tilfellene vil det derfor ikke bli gitt SUT.

Operasjon med innretningene forutsetter samtykke på vanlig måte.

På denne bakgrunn har Marathon fått samtykke til bruk av Alvheim (bildet), etter at de 1. juni 2010 overtok driften av denne innretningen. Maersk Drilling Norge (Maersk) hadde tidligere ansvar for driften av Alvheim. Maersk fikk SUT for innretningen i mars 2008.

Andre prosjekter som blir påvirket av denne beslutningen er Skarv (BP) og Yme (Talisman), disse feltene skal utvikles ved bruk av FPSOer som for tiden er under bygging.

Det er for tiden tre FPSOer med SUT i drift på norsk sokkel. Det er Mærsk Inspirer/Volve som drives av Maersk for Statoil, Petrojarl 1/Glitne som drives av Teekay for Statoil og Petrojarl Varg som drives av Teekay for Talisman.

Beslutningen om at operatørdrevne produksjonsinnretninger ikke skal ha SUT får ingen betydning for disse innretningene.