Gå til hovedinnhold

Hvem skal sitte i K-AMU?

Hvem skal sitte i Koordinerende arbeidsmiljøutvalg (K-AMU) for felt og felles, stedlige arbeidsmiljøutvalg for flyttbare innretninger?


Har du spørsmål om regelverket?

Send en e-post til postboks@ptil.no

 

Kontakt som Ptil har hatt med enkelte operatørselskap kan tyde på det er en viss usikkerhet om hvem som skal sitte i Koordinerende arbeidsmiljøutvalg (K-AMU) for felt og felles, stedlige arbeidsmiljøutvalg for flyttbare innretninger.

Av aktivitetsforskriftens § 4 om Koordinerende arbeidsmiljøutvalg for felt og felles, stedlige arbeidsmiljøutvalg for flyttbare innretninger framgår det klart at både arbeidsgivere og arbeidstakere skal være representert i K-AMU:

Representanter for arbeidsgivere og arbeidstakere fra de ulike hovedaktivitetsområdene på feltet eller på den flyttbare innretningen skal delta i henholdsvis det koordinerende eller det felles, stedlige arbeidsmiljøutvalget. For flyttbare innretninger skal også en representant for operatøren delta, unntatt under forflytting.

Hensikten med felles arbeidsmiljøutvalg er å sikre samordning av de enkelte virksomhetenes verne- og miljøarbeid og gi alle arbeids­takerne reell mulighet til deltakelse i og innflytelse på verne- og miljøarbeidet på egen arbeidsplass uavhengig av ansettelsesforhold.