Gå til hovedinnhold

Høringsrunde for ny versjon av Norsok D-002

Norsok-standard D-002 systemkrav for brønnintervensjonsutstyr er nå under revisjon. Send inn dine kommentarer og innspill.


Standard Norge ber om kommentarer til Norsok D-002. Send inn dine innspill her.

Ny frist for kommentarer til NORSOK D-002 Syst. Requirements well intervention equipment. Rev. 1, Oct. 2000, er 16.07.2012

D-002 System requirements well intervention equipment er en mye brukt standard i Norge og utlandet. Dette er første gang standarden blir revidert siden den trådte i kraft i 2000.

- Det er et viktig arbeid som nå er igangsatt. Målet må være at revisjonen tar hensyn til anbefalinger fra sentrale bransjeforum og erfaringene etter Deepwater Horizon-ulykken og andre relevante hendelser, sier Ola Heia, som deltar som Ptils observatør i arbeidet.

I forbindelse med revisjonen av Norsok D-002 ber nå Standard Norge om kommentarer og innspill til D-002.

Ny frist for kommentarer til NORSOK D-002 Syst. Requirements well intervention equipment. Rev. 1, Oct. 2000, er 16.07.2012

En oppdatert versjon av standarden skal etter planen utgis i slutten av 2012, eventuelt starten av 2013.