Gå til hovedinnhold

Høringsrunde for ny versjon av Norsok D-001

Norsok-standard D-001 - Boresystemer på boreinnretninger - er nå under revisjon. Send inn dine kommentarer og innspill.


Standard Norge ber om kommentarer til Norsok-standarden D-001. Frist 1.9.2012.
Send inn dine innspill her.

Norsok-standarden D-001 Drilling facilities er en mye brukt standard i Norge og utlandet. Dette er tredje gang standarden blir revidert siden ble introdusert i 1998.

- Det er et viktig arbeid som nå er igangsatt. Målet må være at revisjonen tar hensyn til anbefalinger fra sentrale bransjefora og erfaringene etter Deepwater Horizon-ulykken og andre relevante hendelser, sier Ola Heia, som deltar som Ptils observatør i arbeidet.

I forbindelse med revisjonen av Norsok D-001 ber nå Standard Norge om kommentarer og innspill til D-001.

Høringsfristen er satt til 1. september 2012 .