Gå til hovedinnhold

Endringer i regelverket 1. januar 2013

Det er med virkning fra 1.1.2013 fastsatt endringer i fire av HMS-forskriftene. Det er også gjort endringer i tilhørende veiledninger. De nye arbeidsmiljøforskriftene trådte i kraft samtidig.


De mest sentrale forskriftsbestemmelsene for helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten til havs og på de landanleggene der Petroleumstilsynet har tilsynsmyndighet, finnes nå i HMS-forskriftene og i arbeidsmiljøforskriftene.

HMS-forskriftene
Det er fastsatt endringer i følgende forskrifter med tilhørende veiledninger:

  • styringsforskriften
  • aktivitetsforskriften
  • innretningsforskriften
  • teknisk og operasjonell forskrift.

Merk at kun PDF-formater er tilgjengelig for øyeblikket. Interaktive HTML-formater med lenker etc. publiseres i midten av januar.

For en oversikt over og forklaring på hvilke paragrafer og veiledningstekster som er endret, se endringsdokumentene.

Nye arbeidsmiljøforskrifter
Seks arbeidsmiljøforskrifter erstatter nå 47  forskrifter til arbeidsmiljøloven. Den nye strukturen i forskriftene betyr en ny måte å finne fram i regelverket på.

Hensikten med de nye forskriftene er å gi en enklere oversikt over pliktene og rettighetene i arbeidsmiljøloven. Før var kravene spredt i flere forskrifter, men bestemmelser som regulerer samme forhold, er nå slått sammen og gjør det enklere å holde oversikt.

Strukturen i arbeidsmiljøforskriftene er ny, men kravene er i all hovedsak de samme.

Les mer om regelverket her.