Gå til hovedinnhold

Endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. juli 2015

Hva innebærer endringene i arbeidsmiljøloven?


Statsråd fastsatte 24. april 2015 at endringene i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven trer i kraft 1. juli i år.

Endringene gjelder følgende områder:

  • midlertidige ansettelser
  • arbeidstid
  • aldersgrensene i arbeidsmiljøloven
  • straff
  • kollektiv søksmålsrett

Du kan lese mer om hva endringene innebærer på Arbeids- og sosialdepartementets nettsider.