Gå til hovedinnhold

Endringar i HMS-forskriftene for petroleumsverksemda

Klima- og forureiningsdirektoratet (tidlegare Statens forureiningstilsyn) fastsette endringar i aktivitetsforskrifta og i opplysningspliktforskrifta 29. april 2010. Endringane trer i kraft straks, altså 29. april 2010, og gjeld tidlegare vedlegg om rapportering som er erstatta av retningsliner.


Direktoratet gjorde samtidig tilhøyrande endringar i rettleiingane til aktivitetsforskrifta og opplysningspliktforskrifta. Endringane får verknad frå tidspunktet forskrifta trer i kraft.

Følgjande endringar er fastsette (alle vedlegg i pdf):

Følgjande endringar er gjorde i rettleiingane:

Kontaktpersonar i Petroleumstilsynet: