Gå til hovedinnhold

Endring i rammeforskrifta og internkontrollforskrifta

Arbeidsdepartementet gjer merksam på at det ved sanksjonering av Kongen i statsråd 2. desember 2011 er gjort endringar i rammeforskrifta og i internkontrollforskrifta. Endringane trådde i kraft straks.


Endringa i rammeforskrifta gjeld § 31 om ”opphør av virksomhet på landanlegg” første ledd, der ”Statens forurensningstilsyn” er endra til ”Klima- og forurensningsdirektoratet”.

Les meir i brevet frå Arbeidsdepartementet.

Sjå også endringsforskrift ramme og endringsforskrift internkontroll.