Gå til hovedinnhold

Endring av refusjonsforskrifta og rammeforskrifta

Endringar i forskrift om refusjon av utgifter for tilsyn med sikkerhet, arbeidsmiljø og ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten (refusjonsforskrifta) og i forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskrifta) vart fastsette i statsråd 24. mai 2013. Endringane trer i kraft straks.


 

Petroleumstilsynet gjorde samtidig endringar i rettleiinga til rammeforskrifta. Endringane får verknad frå tidspunktet forskrifta trer i kraft.

 
Regelverket på nettstaden vår er endra tilsvarande.