Gå til hovedinnhold

Rapportering

Skjema for innrapportering av data til oss er samlet her.


Telefon: 51 87 32 00 (døgnbemannet)
Faks: 51 87 15 26  

E-post: varsling@ptil.no

Uønskede hendelser er rapporteringspliktige til oss, noe som resulterer i at vi årlig tar imot mellom 700 og 800 varsler. 

Det er klart definert i regelverket hva som skal meldes og varsles til oss, se Styringsforskriften, kapittel 8.