Gå til hovedinnhold

Vinteriseringstiltak for innretninger i Barentshavet

Rapporten beskriver temaer som hører hjemme under begrepet vinterisering, kjente og tilgjengelige løsninger og tiltak innenfor hvert tema, samt hvilke løsninger og tiltak som kan være anvendbare på ulike områder i Barentshavet.


Rapporten gir også en overordnet oversikt over emner og områder som er dekket eller mangler tilgjengelige standarder vedrørende vinterisering av innretninger for leteboring og produksjon i områder åpnet for petroleumsvirksomhet i Barentshavet.

Rapporten er blant annet basert på en gjennomgang av syv vinteriseringsmanualer fra produksjons- og boreoperatører. Hovedvekten er lagt på løsninger knyttet til ising, snø og lave temperaturer.

Oppdraget er gjennomført i et samarbeid mellom SINTEF og Aker Solutions.