Gå til hovedinnhold

Video frå temadag om fleksible stigerøyr

26. november arrangerte Ptil temadag om fleksible stigerøyr. Sjå video av alle foredraga på seminaret her.

Flexible risers

Seminaret vart arrangert med bakgrunn i ei rekke hendingar knytt til fleksible stigerøyr dei seinare åra. I tillegg står fleksible stigerøyr for majoriteten av innrapporterte skadar og hendingar med røyrleidningar, stigerøyr og undervassanlegg i vår årlege oppsummering av risikonivået på norsk sokkel (RNNP).