Gå til hovedinnhold

Video fra temadag om dokumentasjonskrav

Torsdag 12. november arrangerte Ptil temadag om næringens dokumentasjonskrav. Nå kan du se video av flere av innleggene.

Petroleumstilsynet har startet et samarbeid med næringen for å kartlegge omfanget av dokumentasjonsutfordringen, og å få oversikt over hvilke forbedringsaktiviteter som er iverksatt for å redusere mengden teknisk informasjon som etableres. 

Som en del av prosjektet inviterte vi til temadag om dokumentasjonsbyrden i næringen, hvor en del av initiativene som er med på å bidra til å finne løsninger ble presentert.

STEP to the future – LCI fokus i Statoil, ved Mona Nøstvold og Marianne Kalvenes

Procurement and contracting as drivers for the rising cost problem on the NCS, forskningsprosjekt ved Marianne Løvås Sagerup, UiO


 

Cost reduction through industrialization, standardization and simplification, ved Tom Eddy Johansen, FMC

STI prosjektet. Felles, omforente krav vil bidra til reduserte og effektiviserte leveranser av dokumentasjon og informasjon fra leverandør til prosjekt og videre til drift, ved Bjørn Berli, EPIM