Gå til hovedinnhold

Vi minner om beredskapsseminar 20. februar

Velkommen til beredskapsseminar onsdag 20. februar 2019.


Bilde av livbåter

Tid: 20. februar 2019 kl. 9-12
Sted: Valhall, Petroleumstilsynet

Seminaret er gratis. Ingen påmelding. 

Vi anbefaler offentlig transport på grunn av begrenset antall parkeringsplasser. Kommer du med egen bil - husk å oppgi registreringsnummeret på bilen din i resepsjonen.

Alle deltakere må ta med gyldig ID (førerkort, bankkort eller pass).

 

For å kunne møte fare- og ulykkessituasjoner skal næringen til enhver tid ha en effektiv beredskap. Målet med seminaret er å formidle oppdatert kunnskap og erfaringer om beredskap til næringen.

Beredskap innebærer både tekniske, operasjonelle og organisatoriske forhold. Næringen har gjennomført flere omstillingsprosesser og effektiviseringstiltak for å tilpasse seg et lavere kostnadsnivå. Arbeider selskapene planmessig for å redusere risiko, prioritere beredskap og sørge for kontinuerlig forbedring - også i tider med endringer? Det er de forpliktet til!

PROGRAM:

Innledning
v/Jan Ketil Moberg, fagleder Logistikk og beredskap, Ptil

Evaluering av områdeberedskap
v/ Arnt Heikki Steinbakk, sjefingeniør, Ptil

Fører omstillingsprosesser og effektiviseringstiltak til svekket beredskap? Hva observerer vi i tilsyn?
v/ Anne Marit Lie, sjefingeniør Ptil

Pause

Oppdatering og status beredskap i Nord
​v/ Sigurd Robert Jacobsen, sjefingeniør Ptil

Avslutning
v/ Arnt Heikki Steinbakk, sjefingeniør Ptil

Velkommen!

 

Kontaktperson:
Aina Eltervåg, sjefingeniør Logistikk og beredskap
E-post: Aina.Eltervag@ptil.no
Telefon: 51 87 33 84