Gå til hovedinnhold

Topplederne samler seg om sikkerhet

Lederne innen olje og gass samles i Stavanger 29. november 2016 for å diskutere veien videre for sikkerhetsarbeidet i bransjen. Petroleumstilsynet er arrangør for Topplederkonferansen. Varig endring – valg ved et veiskille er tittelen for konferansen.


Tid: Tirsdag 29. november 2016 fra 09.00–15.15

Sted: Clarion Hotel Energy, Stavanger

Språk: Norsk – med tolking til engelsk

Program

Topplederkonferansen er for spesielt inviterte gjester.

Arrangementet er åpent for mediene.

Målet med årets utgave av Ptils Topplederkonferanse er å samle de viktigste lederne og premissleverandørene i næringen for å diskutere sikkerhet, storulykkerisiko og arbeidsmiljø. På talerlisten 29. november figurerer en rekke toppledere fra flere deler av bransjen.

Øverst på dagsorden står spørsmålet om hvilke grep næringen må ta og videreføre for å ivareta sikkerheten i denne krevende fasen for norsk petroleumsvirksomhet. Mer enn 20 ledere vil dele sine synspunkter under arrangementet på Clarion Hotel Energy i Stavanger.

Hovedtema 2017
Ptil vil presentere sin tolking av sikkerhetssituasjonen for de cirka 120 gjestene. Samtidig vil vi lansere vårt Hovedtema for 2017. Dette temaet vil prege Ptils arbeid og bygge opp under myndighetenes forventninger til næringen det kommende året.

Konferansen arrangeres for spesielt inviterte, men debatten, signalene og konklusjonene fra arrangementet blir delt med hele bransjen de neste månedene.

Kontaktpersoner for arrangementet:

Liv Marit Haugvaldstad
liv.marit.haugvaldstad@ptil.no

Margrethe Hervik
margrethe.hervik@ptil.no