Gå til hovedinnhold

Temadag om fleksible stigerøyr

Vi minner om temadag om fleksible stigerøyr tirsdag 26. november 2013. No er programmet klart, kor vi fokuserer på integritet, læring, erfaringsdeling kontinuerlig forbetring og forebygging av storulykker.


Tid: 26. november 2013

Stad: Petroleumstilsynet, Stavanger

Program

Påmelding

Påmeldingsfrist 14. november

Arrangementet er gratis og vil bli holdt på engelsk.

Kontaktperson:
Trond E. Sundby
E-post: trond-e.sundby@ptil.no

Bakgrunnen for arrangementet er ei rekke hendingar knytt til fleksible stigerøyr dei seinare åra.

I vår årlege oppsummering av risikonivået på norsk sokkel (RNNP) står fleksible stigerøyr for majoriteten av innrapporterte skadar og hendingar med røyrleidningar, stigerøyr og undervassanlegg.

Målet er å auke den generelle kunnskapen om integritetsstyring av fleksible stigerøyr og dele erfaringar frå design, installering og drift som kan bidra til risikoreduksjon og kontinuerlig forbetring.

Arrangementet er gratis og vil bli holdt på engelsk. For å få med flest muleg ber vi om at ein melder tilbake til oss om ein har meldt seg på, men ikkje har mulighet til å stille.

Kontaktperson:
Trond E. Sundby
E-post: trond-e.sundby@ptil.no