Gå til hovedinnhold

Temadag om dokumentasjonskravene i næringen

Torsdag 12. november arrangerte Ptil temadag om næringens dokumentasjonskrav, hvor det blant annet ble stilt spørsmål ved om den store mengden dokumentasjon i næringen er en sikkerhetsrisiko. Last ned alle presentasjonene fra temadagen, og se video av Ptils presentasjon.

Petroleumstilsynet har gjennom tilsynsaktivitet og tilbakemelding fra næringen registrert at kravene til levetidsinformasjon har økt betraktelig de siste årene, både i kvalitet og omfang. Samtidig ser vi også mange eksempler på manglende oppdatering av sikkerhetskritisk dokumentasjon.

Påvirker de store mengdene dokumentasjon sikkerheten i negativ retning? Er det risiko for at viktig dokumentasjon, som skal gi sikker og effektiv drift, drukner i den store dokumentasjonsmengden? 

For å få svar på disse spørsmålene har Petroleumstilsynet startet et samarbeid med næringen for å kartlegge omfanget av dokumentasjonsutfordringen, og å få oversikt over hvilke forbedringsaktiviteter som er iverksatt for å redusere mengden teknisk informasjon som etableres. 

Som en del av prosjektet inviterte vi til temadag om dokumentasjonsbyrden i næringen. Hensikten var å skape bevissthet på utfordringen i tillegg til å presentere en del av initiativene som er med på å bidra til å finne løsninger.