Gå til hovedinnhold

Sterkere sammen

Det vil bli mye aktivitet i nordområdene framover og entreprenørene spiller en viktig rolle, fastslo tilsynsdirektør Sigve Knudsen under Entreprenørdagen 2014. Samarbeid er nøkkelen til suksess i nord, er budskapet hans.


Foto av oljearbeider som ser utover havet
Tilsynsdirektør i Ptil, Sigve Knudsen
Sigve Knudsen, tilsynsdirektør i Ptil

"Beredt for Barentshavet?" var spørsmålet som ble stilt da Petroleumstilsynet inviterte til sin årlige entreprenørdag 12. november. Lange avstander, manglende infrastruktur, mørke, røft klima og kulde er utfordringer som entreprenørene i særlig grad bør ta inn over seg, fordi det i stor grad er deres ansatte som utfører arbeidet i disse barske omgivelsene.

- Det er klare utfordringer forbundet med petroleumsvirksomhet i nordområdene, men det er ikke bare operatører og redere som må ta ansvar for å håndtere disse. Også entreprenørene er sentrale i verdikjeden, sa tilsynsdirektør i Ptil, Sigve Knudsen, i sin innledning.

Han understreket at samarbeid er nøkkelen til god sikkerhet knyttet til operasjoner i nord, og trakk fram næringens initiativ om HMS i nord, ledet av Norsk olje og gass, som et godt eksempel på hvordan bransjen kan jobbe sammen for å tette kunnskapshull og skape felles forståelse for utfordringene selskapene møter i nord.

- Vi må samarbeide om gode løsninger. Det gjelder alle disipliner og alle selskaper. Til tross for dagens noe dystre markedssituasjon vil det bli mye aktivitet nordover framover. Da må vi være godt forberedt, sa Knudsen.

Lytt til erfarne sjøfolk
Kjell-Are Vassmyr, som leder Aker Solutions nordaktiviteter, pekte på at det allerede er mye næringsaktivitet i områdene som ligger nærmest feltutvikling, og at det er viktig å lære av de som har erfaringer med de naturgitte forholdene i området.

- Det fins mange kloke hoder under nordlyset som har lang operasjonell erfaring i disse områdene. Spesielt fiskerne. De kan vi lære mye av.

Vassmyr tror at det er fullt mulig å designe kostnadseffektive løsninger i Barentshavet, men at næringen da må tørre å standardisere.

- Mens vår industri kjennetegnes av skreddersøm, lavt volum og vektlegging av teknologisk innovasjon, så kjennetegnes for eksempel bilindustrien av det motsatte. Der jobber de etter globale standarder, standardiserte løsninger og stor grad av gjenbruk, sa den engasjerte lederen til publikum i Stavanger.

Utfordringer og løsninger
Noen entreprenører har allerede erfaring fra landbasert virksomhet i nord. Lokasjonsleder for Aibel i Hammerfest, Jan Eirik Karlsen, viste hvordan Aibel løser utfordringene med god planlegging, tett oppfølging og tilpasset bekledning og verneutstyr. Det samme ble det lagt vekt på fra NORISOLs side, som har fått ISO-oppdrag for ENI på Goliat.

Ta i bruk moderne utstyr og teknologi
Fagforeningsrepresentantene fra SAFE og Fellesforbundet pekte på de samme utfordringene som Ptil, samtidig som de viste til at utfordringer i arbeidsmiljøet man har på norsk sokkel i dag, kan bli ytterligere forsterket av lys- og mørkeforholdene, kulde og lange avstander. Fra fagforeningenes side ble det også understreket at man må ta i bruk moderne teknologi og den kunnskapen man har om risiko knyttet til for eksempel fatigue og unormal arbeidstid.

Undervannsselskapet Subsea 7 viste nettopp til pågående teknologiutvikling og smarte løsninger for utbygging i nordområdene. Engineeringdirektør Jan Arthur Grip Nilsen ga deltakerne på Entreprenørdagen et innblikk i selskapets tanker rundt utfordringene som ligger i design og installasjon av undervannssystemer og infrastruktur for fjerne utbygginger. Han viste til Subsea 7 sin erfaring fra fartøysoperasjoner i arktiske og subarktiske områder.

-Vi tror det vil være vanskelig å bare ekstrapolere løsningene fra andre områder til nordområdene uten tilpasninger, sa Grip Nilsen.

- Ved å fortsette å øke vår kompetanse i disse områdene vil vi være i stand til å planlegge og utføre trygge og gode prosjekter også i de norske nordlige farvann som ligger mer ekstremt til enn de vi har vært på så langt.