Gå til hovedinnhold

Seminar om gassutblåsning under vann

Petroleumstilsynet arrangerte 4. september et seminar om effektene og farene ved gassutblåsning under vann. Her finner du program og presentasjoner fra seminaret.


Seminaret ble arrangert i forbindelse med et forskningsprosjektet knyttet til til læring om effektene og farene ved gassutblåsing under vann.

Prosjektet ledes av SINTEF, med støtte fra Petroleumstilsynet og andre aktører i næringen.