Gå til hovedinnhold

Seminar: Lekkasjedeteksjon

Petroleumstilsynet og Miljødirektoratet inviterer til seminar i Stavanger 4. mai 2017.


Tid: Torsdag 4. mai 2017

Sted: Petroleumstilsynets lokaler i Professor Olav Hanssens vei 10 i Stavanger

Arrangementet er gratis og inkluderer enkel lunsj.
 
 
Påmelding (frist 26. april)
 
Vi har begrenset antall parkeringsplasser, så vi anbefaler offentlig transport. Kommer du med egen bil - husk å hente parkeringstillatelse i resepsjonen.

Bruk av havbunnsinstallasjoner og havbunnsteknologi øker i omfang og er sentrale i utviklingen av norsk petroleumsnæring. I miljø- og sikkerhetssammenheng er det viktig å både være i stand til å forebygge hendelser som kan medføre akutte utslipp, og å oppdage utslipp som har inntruffet.

Næringen og myndighetene har i mange år jobbet for å redusere denne type utslipp, men vi er ikke i mål. Det rapporteres om et betydelig antall hendelser som har medført akutte utslipp fra havbunnsinstallasjoner, og denne type hendelser fortjener større oppmerksomhet (se RNNP-AU 2001 – 2015).

Krav i regelverk og standarder
I seminaret vil vi belyse myndighetenes forventninger og krav i regelverk og standarder. Teknologi relatert til deteksjon av lekkasjer fra havbunnsinstallasjoner har gjort store framskritt, men er resultatene gode nok, og brukes de på riktig måte?

Vi ønsker å få frem en best mulig oversikt over de tekniske mulighetene som finnes for å så langt som mulig hindre, oppdage, begrense og stanse lekkasjer fra havbunnsinstallasjoner.

Vi ønsker også å få belyst erfaringer i næringen innen området lekkasjedeteksjon.

Seminaret retter seg mot personell som er involvert prosjekter som omfatter havbunnsanlegg, fra:

Kontaktpersoner:
Miljødirektoratet: sissel.sandgrind@miljodir.no
Petroleumstilsynet: ingvill.rosland@ptil.no