Gå til hovedinnhold

Seminar: Kjemikalier i petroleumsvirksomhet i et helhetlig HMS-perspektiv

Petroleumsvirksomheten i Norge bruker hvert år store mengder kjemikalier. Petroleumstilsynet og Miljødirektoratet arrangerer seminar i Oslo 7. februar 2019 for å belyse dagens praksis for bruk av kjemikalier og diskutere nye muligheter som kan bidra til gode HMS-løsninger


Hvordan møter selskapene kravene som myndighetene stiller til bruk av kjemikalier? er ett av spørsmålene på seminaret om kjemikalier i petroleumsvirksomheten i Oslo 7. februar 2019. Foto: iStock.

Dato: 7. februar 2019 klokka 9-12.

Sted: Miljødirektoratets lokaler i Grensesvingen 7 på Helsfyr i Oslo.

Arrangør: Miljødirektoratet og Petroleumstilsynet.

Meld deg på her innen 27. januar 2019.

Detaljert program kommer.

Kjemikaliene er nødvendige for å opprettholde normal operasjon og ivareta sikkerheten. Samtidig kan lagring, bruk, håndtering og avhending av kjemikalier være en utfordring for både helse og miljø.

En helhetlig løsning for å redusere HMS-risiko må ivareta alle disse aspektene.

Vi stiller følgende spørsmål:

Hvordan møter selskapene kravene som myndighetene stiller til bruk av kjemikalier?
Kan dagens praksis forbedres slik at valg og bruk av kjemikalier optimaliseres med tanke på helse og miljø, uten at det går på bekostning av sikkerheten?
Kan nye metoder og teknologiutvikling bidra til å oppnå mål om lavere kjemikalieforbruk og redusert risiko?

Seminaret retter seg mot: 

Kontaktpersoner:
Miljødirektoratet: Eirin Sva Stomperudhaugen. Epost: Eirin.Sva.Stomperudhaugen@miljodir.no
Petroleumstilsynet: Ingvill Røsland. Epost: Ingvill.rosland@ptil.no