Gå til hovedinnhold

Seminar: Forebygging av storulykker

Vi inviterer til seminar om forebygging av storulykker 3. oktober 2018 klokken 09.00-11.00.


Tid: Onsdag 3.oktober 2018 kl. 09:00-11:00 

Sted: Petroleumstilsynet, Stavanger

Se program

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Presentasjonene blir gitt på norsk.

Vi har begrenset antall parkeringsplasser, så vi anbefaler offentlig transport. Kommer du med egen bil – husk å oppgi registreringsnummeret på bilen din i resepsjonen.

Alle deltakere må ta med gyldig ID (førerkort, bankkort eller pass) til innregistreringen.

I forbindelse med publiseringen av RNNP Akutte Utslipp (AU) 2017 retter vi i år oppmerksomheten på kunnskap som kan avledes fra hendelser. Hvordan kan denne kunnskapen brukes til å bedre forebygge storulykker?

Under seminaret vil vi blant annet gjennomgå utviklingen for hendelser som har eller kunne ha ført til akutt forurensning. Dette er informasjon om ulykkesforebygging og barrierer, som utfyller informasjonen fra RNNP personellrisiko om sikkerhetsprestasjoner i norsk petroleumsvirksomhet.

Det er viktig at vi forstår begrensningene til denne type informasjon og bruker den på en hensiktsmessig måte. Intensjonen med seminaret er derfor å bidra til refleksjon om overgangen fra informasjon om hendelser til innsikt om nødvendige forbedringer og usikkerhet.

Seminaret er særlig relevant for personell som:

Kontaktperson i Ptil:
Lin Silje Nilsen, lin.nilsen@ptil.no