Gå til hovedinnhold

Seminar: Forebygging av storulykker

Fra informasjon om hendelser til kunnskap om forebygging av storulykker.


Tid: Onsdag 3.10.2018 kl. 09:00-11:00 

Sted: Petroleumstilsynet, Stavanger

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Presentasjonene blir gitt på norsk.

Vi har begrenset antall parkeringsplasser, så vi anbefaler offentlig transport. Kommer du med egen bil – husk å oppgi registreringsnummeret på bilen din i resepsjonen.

Alle deltakere må ta med gyldig ID (førerkort, bankkort eller pass) til innregistreringen.

I forbindelse med publiseringen av RNNP Akutte Utslipp (AU) 2017 retter vi i år oppmerksomheten på kunnskap som kan avledes fra hendelser. Hvordan kan denne kunnskapen brukes til å bedre forebygge storulykker?

Erfaringer fra storulykker, blant annet ulykken på Deepwater Horizon i 2010, viser at det er behov for refleksjon om hva hendelsesdata, statistikk og indikatorer sier om storulykkerisiko. Det er også nyttig å dele refleksjoner med hverandre om overgangen fra informasjon om hendelser til innsikt om nødvendige forbedringer og usikkerhet.

RNNP-AU er et naturlig supplement til personelldelen av RNNP, som reflekterer HMS-regelverkets brede definisjon av sikkerhet. Det er imidlertid fortsatt slik at sikkerhet i praksis, ofte oppfattes å være avgrenset til personellsikkerhet. Dette kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser.  Vi retter derfor oppmerksomheten på kunnskap som kan avledes fra alle hendelser, også hendelser som ikke har eller kunne skadet mennesker. Vi ønsker refleksjon rundt hvordan denne kunnskapen kan brukes til å bedre forebygge alle typer storulykker, på alle typer innretninger, på land, på havoverflate eller under vann.

Vi inviterer til seminar i Vallhall 3. oktober 2018, kl. 9-11.

Seminaret er særlig relevant for personell som;

Program blir publisert fortløpende.

Her kan du se og lese om fjorårets seminar.

Kontaktperson i Ptil:
Lin Silje Nilsen, lin.nilsen@ptil.no