Gå til hovedinnhold

Samarbeid for en sikker arbeidsplass

Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet arrangerte temadag 1. juni om tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning i petroleumsvirksomheten. Nå kan du se video av hele temadagen og laste ned presentasjonene.
Tema for dagen var  forutsetninger for og utfordringer med tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning. Hva er forutsetningene for god medvirkning? Virker det?

Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet la fram erfaringer fra sitt arbeid rettet mot medvirkning, og representanter for verneapparat og fagforeninger, AMU-medlemmer og HMS-personell fikk komme med sine kommentarer til funnene.

Opplæring var også et sentralt tema, hvor kompetansebygging som en viktig forutsetning for god medvirkning ble understreket. På slutten av dagen fikk publikum et innblikk i forskernes syn på hvordan det står til med medvirkning i arbeidslivet.

Videoen vil etter hvert bli tilgjengelig som selvstendige klipp med enkeltinnlegg.