Gå til hovedinnhold

Rapport: Oppfølging av planlegging og gjennomføring av leteboringsprosjekter

I mai 2018 hadde vi møte med Well Management-selskapet Well Expertise om oppfølging av planlegging og gjennomføring av leteboringsprosjekter på vegne av operatør.


I møtet ba vi om en avklaring omkring ansvarsforhold og rollefordeling mellom Well Management-selskapet og operatør i forbindelse med et leteboringsprosjekt, der samspillet og involvering av Well Management er sentralt.

Målet med møtet er å innhente kunnskap og erfaring fra Well Management selskaper, der vi ser på hvordan ansvarsfordeling mellom operatør og Well Management selskap er ivaretatt. I tillegg ønsker vi en bedre forståelse av hvordan selskapene planlegger og gjennomfører operasjoner i henhold til krav i regelverket.

Tema som ble tatt opp i møtet var blant annet:

  • Organisasjon og styringssystem som benyttes for leteboringsaktiviteter
  • Selskapets planlegging og gjennomføring av boreaktivitet på vegne av operatør, spesielt med hensyn til selskapets egne aktiviteter, organisasjon, ressurser og kompetanse
  • System for avviksbehandling og endringer (MOC)
  • Rigginntak og selskapets aktiviteter i forbindelse med dette
  • Ansvarsforhold og rollefordeling i forbindelse med et leteboringsprosjekt
  • Beredskapsorganisasjon for brønnhendelser, herunder «Well Incident Team» med tilhørende kapasitet og kompetanse

Resultatene er oppsummert i vedlagt rapport.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77