Gå til hovedinnhold

Rapport: Oppfølging av bore- og brønnservice operasjonssenter på land

I mars 2018 utførte vi en møteserie hos bore- og brønnserviceentreprenørene: Baker Hughes, Halliburton, Schlumberger og Oceaneering.


Styring av storulykkesrisiko krever forståelse av det komplekse samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon. Bruken av informasjons- og kommunikasjonsteknologi med medfølgende arbeidsprosesser skaper utfordringer som er felles for mange aktører i petroleumsvirksomheten.

Målet med møteserien var å innhente kunnskap og erfaring vedrørende bruken av operasjonssenter på land. Vi ville blant annet se på hvordan de enkelte selskapene sikrer at samhandlingen land – hav fungerer, og hvordan HMS-krav ivaretas.

Tema som ble tatt opp i møtene var blant annet:

  • Ansvarsforhold, organisering og kommunikasjon mellom land – hav
  • Håndtering for avviksbehandling og endringer (MOC-prosess)
  • Bemanning og vaktordning
  • Integritet og tilgjengelighet for de tekniske løsningene i operasjonssenteret
  • Risikoforhold knyttet til samspillet mellom operasjonssenter på land og operasjoner i havet
  • Prosedyrer for rapportering av hendelser for de tekniske systemene i operasjonssenteret samt en gjennomgang av de alvorligste hendelsene som er registrert de siste tre år


Resultatene er oppsummert i vedlagt rapport.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77