Gå til hovedinnhold

Program klart for seminar 9. februar: ”Når ulykker truer miljøet”

Tirsdag 9. februar 2010 inviterer Klima- og forurensningsdirektoratet og Petroleumstilsynet til heldagsseminar om å forebygge ulykker som kan true miljøet. Program for seminaret er ferdigstilt.


Hvor: Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), Helsfyr, Oslo.

Når: 9. februar fra kl. 09.

Program for seminaret (pdf) 

Påmelding: Se skjema og kontaktinfo på Klifs nettsted

Frist for påmelding: 01.02.2010

Hvordan arbeider næringen med forebygging av hendelser som kan medføre skade på ytre miljø og hva som er de største utfordringene? Hva er framtidens muligheter og designløsninger, og hvordan bidrar kunnskaps- og teknologiutviklingen til en sikrere petroleumsvirksomhet?

Dette er noen av spørsmålene som vil bli drøftet tirsdag 9. februar når Klima- og forurensningsdirektoratet og Petroleumstilsynet arrangerer seminar om å forebygge ulykker som kan true miljøet.

Læring viktig
Forut for en hendelse som resulterer i at olje eller skadelige kjemikalier slipper ut i havet, finnes en kjede av omstendigheter som har ledet fram til utslippet.

I desember 2007 førte brudd i en lasteslange på Statfjord A i Nordsjøen til det nest største utslippet av råolje i norsk petroleumshistorie. Manglende ansvarsplassering, mangelfull risikoforståelse og mangler ved utformingen av lastesystemet var blant de bakenforliggende årsakene til bruddet, viste granskingen.

Det er viktig at man lærer av denne alvorlige hendelsen og utvikler bedre løsninger for å håndtere kritiske operasjoner.

Alle har ansvar
Myndighetenes rolle er å bidra til at aktørene i olje- og gassvirksomheten forhindrer at det skjer uønskede hendelser som kan påføre miljøet skader, og altså forebygger at så kan skje.

Også forebygging av ulykker som medfører akutte utslipp må være en hovedprioritering i næringen. Alle som har en rolle i planlegging, design, bygging og drift har dermed et medansvar.

Aktuelle tema

Lekkasjedeteksjonssystem for undervannsanlegg, erfaringer og tiltak etter hendelser med kaksinjeksjonsbrønner er blant temaene på dagsorden.

Det er også arbeid med forbygging av hendelser og myndighetenes forventninger til næringen om stadig forbedring og kunnskaps- og teknologiutvikling.

Seminaret er rettet mot ledere og relevante fagmiljøer i petroleumsvirksomheten, men er åpent for alle.

De to etatene samarbeidet om et tilsvarende arrangement i februar i fjor, avholdt i Petroleumstilsynets lokaler i Stavanger.

Se høyre spalte for program, påmelding og andre fakta rundt seminaret.