Gå til hovedinnhold

Presentasjoner fra Verdensdagen for et godt arbeidsmiljø

Konferansen for et godt arbeidsmiljø ble avviklet i Oslo 28. april. Presentasjonene fra konferansen kan lastes ned.


Torsdag 28. april ble verdensdagen for helse og sikkerhet på arbeidsplassen markert. Samme dag inviterte partene i arbeidslivet, LO, NHO, samt Statens arbeidsmiljøinstitutt og arbeidsmiljømyndighetene ved Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet til konferanse om arbeidsmiljø i Oslo.

Konferansen Sammen for et godt arbeidsmiljø ga gode eksempler fra virksomheter som har lykkes med å ta tak i arbeidsmiljøutfordringene. Gevinstene av et godt arbeidsmiljø for ansattes helse og trivsel, og for virksomhetenes økonomi ble løftet fram.

Petroleumstilsynet ved fagleder innen Arbeidsmiljø, Sigve Knudsen, holdt innlegg om arbeidet med kjemisk helserisiko i petroleumsvirksomheten de siste fem årene - under tittelen "Fra løse forbindelser til faste forpliktelser".

Presentasjonene og filmene fra konferansen er publisert på Stamis nettsted (lenke)

Øyvind Midttun, Pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77