Gå til hovedinnhold

Presentasjoner fra temadag om robust brannsikkerhet for offshoreinnretninger

Last ned presentasjonene fra temadagen Petroleumstilsynet og SINTEF NBL (Norges branntekniske laboratorium) arrangerte 24. oktober.


Brannsikkerhet for offshorekonstruksjoner bygger på regelverk som gir anbefalinger og stiller krav til konstruksjonsløsninger, som for eksempel motstand mot varmestråling. Sikkerhetsvurderingene er ofte basert på avanserte simuleringer og risikoanalyser.

Temadagen 24. oktober belyste og diskuterte metoder som blir anvendt, og tok opp spørsmålet om pålitelighet og usikkerheter i metodikken.